Privacy

Privacy

In eerste instantie wensen wij te benadrukken dat uw gegevens en privacy van groot belang zijn voor ons. U stelt ons uw gegevens ter beschikking en wij voelen ons dan ook verantwoordelijk om deze gegevens met de grootste omzichtigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In onderstaande policy beschrijven wij op een duidelijke en transparante manier hoe wij uw persoonsgegevens aanwenden en verwerken.
 

 • Door onze website te bezoeken of ons informatie te verstrekken, gaat u akkoord met onze privacy praktijken zoals uiteengezet in deze policy. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen. U kan dit beleid regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie. Wijzigingen op dit beleid zullen ook meegedeeld kunnen worden via de website of per email indien dit mogelijk en/of toepasselijk is.
   
 • Mocht u nog verdere vragen hebben omtrent uw gegevens en privacy kunt u ons steeds bereiken via de gegevens vermeld in onze contact sectie.

 

 • Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​unieke persoon te identificeren of om contact met hem op te nemen. Om onze diensten te leveren zullen we informatie verzamelen en verwerken over gebruikers van onze websites en over gasten van onze klanten. Daarom kunnen wij alle informatie, inclusief persoonsgegevens, die u aan onze klanten of aan een online reisbureau verstrekt met betrekking tot een reservatie verwerken.
   
 • Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden omvatten (maar zijn niet beperkt tot) volgende gegevens: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcardgegevens, geboortedatum, verslagen van onze interacties en reisinformatie.
   
 • We bewaren uw persoonsgegevens op onze systemen zo lang als nodig is voor de betreffende dienstverlening, of zolang als is vastgelegd in een relevant contract dat u bij ons heeft. We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens regelmatig. We kunnen ook genoodzaakt zijn bepaalde type gegevens te behouden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

We verzamelen persoonsgegevens van en over gebruikers van onze websites en de gasten van onze klanten door middel van onze diensten.

 • Informatie die u ons geeft:
  Dit is informatie over u die u ons rechtstreeks doorgeeft via een contract, via onze websites, of door ons te bereiken via telefoon, e-mail of via andere communicatiekanalen. Het bevat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze website of diensten, wanneer u melding maakt van een probleem met onze website of diensten, wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een demo-sessie, en wanneer u ons informatie verstrekt over de aard van een vraag of probleem;
   
 • Gegevens die u verstrekt met betrekking tot uw reserveringen en de daartoe gerelateerde informatie.
   
 • Informatie die we over u verzamelen:
  • Wanneer u onze websites bezoekt, verzamelen wij automatisch:
   • Technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met internet te verbinden, uw aanmeldingsgegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserinvoertypen en -versies en besturingssysteem en platform;
   • Informatie over uw bezoek, inclusief de volledige Uniform Resource Locators (URL), klikstream naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd), producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisklikken) en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.

 

 • Wij zullen de informatie die u ons geeft voor volgende doeleinden gebruiken:
  • om u informatie of diensten te verstrekken die u bij ons opvraagt;
  • om onze verplichtingen uit hoofde van contracten tussen u en ons na te komen;
  • om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten;
  • om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte manier voorgesteld kan worden.
    
 • Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor volgende doeleinden gebruiken:
  • voor het beheer van onze websites en voor interne doeleinden, zoals troubleshooting, data-analyse, testen, onderzoek, en ook voor statistische- en enquêtedoeleinden;
  • om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest efficiënte manier weergegeven wordt;
  • als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden.
    
 • We kunnen ook uw gegevens tot een geanonimiseerde vorm samenvoegen om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken aan onze klanten en om te begrijpen welke delen van de website het meest interessant zijn voor bezoekers.


Bestchambresdhotes.com zal hoofdzakelijk in opdracht en ten behoeve van haar klanten persoonsgegevens verwerken en is dan ook een ‘verwerker’ in de zin van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”. Zij kan gecontacteerd worden per post of per e-mail aan de hand van de volgende coördinaten:

 • REZOOH.COM / ERWIN DE DECKER
  OFFERLAAN 228
  B-9000 GENT


  INFO(at)REZOOH.COM 
  VAT REGISTRATION: BE 0586.929.974 


Er kan contact opgenomen worden met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming aan de hand van volgende coördinaten:

 • Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  Adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, België
  Email: commission@privacycommission.be
  Tel.: +32 (0) 2.274.48.00
  Website: www.privacycommission.be